15. éves az ITT

15 éves az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT).

A tizenöt év történései napjainkig!

Az atomenergiáról szóló törvény (CXVI) 1997-ben lépett életbe, ezt követően az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) megalapította a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaságot, amely a törvényi módosulás után Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. Ma sokan csak RHK Kft-ként nevezik és ismerik. A Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) ezután került a Kht., a mai Kft. szervezetébe. A Kft. vezetői és a befogadó települések kapcsolata után, 1998-as év őszén alakult meg az Izotóp Információs Társulás, a három határos településsel, amely a törvényi változások után 2008 évben alakult át, Izotóp Tájékoztató Társulássá (ITT). Közben bővült és csökkent is újtagokkal. A változások az A tv. 10/A §. változásait követte.

Sződi_Imre_a_rendezvény_levezetője_resize

Az RHFT telephely 1977 óta fogadja a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokat. Az engedélyezet telephely, a kilencvenes évek közepéig befogadott 1500 hordó, kis és közepes aktivitású atomerőműből szállított hulladékot. Jelenleg csak az ipari, mezőgazdasági és a gyógyászati alkalmazások, valamint az izotópgyártás során keletkezett hulladékokat fogadja.

A telephelyen többségében Püspökszilágy és Kisnémedi lakosai dolgoznak. Az RHFT dolgozói speciális képzésben részesülnek, rendszeresen fejlesztik ismereteiket. Munkavégzésük biztonságos körülmények között zajlik. E hírek eddig is eljutottak a községekbe. Az áttörést a Társulás megalakulása jelentette, mivel még több információt kaptak az önkormányzatok és rajtuk keresztül a tagtelepülések lakosai és a térség.

A kapcsolat az RHFT telephely vezetőjével és dolgozóival folyamatos, jó.

Az ITT a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-vel, mint engedélyessel és az OAH-val mint támogatóval az eltelt 15 évben igen szoros kapcsolatot ápolt.

Teljesíti a Támogatási szerződésben vállat tájékoztatási, ellenőrzési, működési és településfejlesztési céljait és feladatait. Az Atomenergiáról szóló törvény 10/A §. az ellenőrzés az információs célú tájékoztató társulásoknak – önként vállalt feladataihoza lehetőséget  támogatás formájában biztosítja, szigorú elszámolás mellett. A kapott támogatás felhasználásáról évente kettő alkalommal, teljes körűen elszámolunk. Az ITT ellenőrzését követi az RHK Kft. és az OAH ellenőrzése. De még egy könyvvezetési utóellenőrzést is végeztet az RHK, mint engedélyes. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) és a hatóságok ellenőrzéséről nem is beszélek. A lényeg, hogy az ellenőrzések és felkészítők eredményesek, ma már pontatlanság és eltérés is ritkán akad.

A 15 eves unnepseg resztvevoi_resize   Buday Gabor az RHK Kft volt igazgatoja_resize

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a Társulási Tanács határozza meg a tájékoztatás, az ellenőrzés formáit, módját és elfogadja a tagtelepülési településfejlesztési célokat.

A Társulás biztosítja a lakossági tájékoztatást, a telephellyel kapcsolatos információk továbbítását és a lakossági véleményeket eljuttatja a Kft. vezetőihez. A feladathoz biztosítva van Tájékoztató Iroda Kisnémediben, Látogatóterem Püspökszilágyon és a tagtelepüléseken szabadtéri információs parkok színesítik a tájékoztatási folyamat eszköztárát.

A Hétközlap című újság évi nyolc-tíz alkalommal jelenik meg, melyet minden háztartásba eljuttatunk, ez alkalmanként közel 5 000 példányt jelent. A Társulás videó hírlevele a helyi kábeltelevíziós csatornákon rendszeresen látható.

Támogatjuk már IX éve, az általános iskolások Szilárd Leó fizika és kémia versenyének rendezését, amelyen a térség 11 iskolájának gyermekei vetélkednek. Az RHK Kft.-vel rendhagyó fizika órát szervezünk a váci Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnáziumban. Az ott tanító pedagógusok a Szilárd Leó versenyen mutatnak be emlékezetes kísérleteket, amelyet kiegészít az RHFT telephelyről, az ITT-ről szóló vetélkedő.

Működik a társulás lakossági Ellenőrző Csoportja, amely az RHFT tevékenységét, fejlesztéseit minden évben ellenőrzi és arról tájékoztatja a lakosságot.

Az idei évben tartottuk a X. ITT napot Őrbottyán városában. Az ITT Nap mindig egy tagtelepülés kiemelkedő rendezvényéhez kapcsolódik. Az ilyen napok jól segítik a személyes kapcsolatok kialakulását, az információ személyes átadása segít az esetleges félelmek eloszlatásában.

Igények szerint nyílt napot szervezünk a telephely látogatására a Kft. és az RHFT vezetőivel közösen. Az RHFT látogatói között szép számban köszönthetünk újságírói és nemzetközi csoportokat is, fogadjuk és tájékoztatjuk őket tevékenységünkről.

Dr. Kereki Ferenc az RHK Kft. ugyvezetoigazgatoja_resize   Dr. Hegyhati Jozsef az RHK Kft. volt ugyvezetoje_resize

Tagjai vagyunk a véleményformálók – stakeholderek – nemzetközi szervezetének az FSC-nek és a Nukleáris Létesítmények körüli Európai Önkormányzatok Csoportjának a GMF nevű nemzetközi szervezeteknek. Ezeken a konferenciákon lehetőségünk van megismerni egy-egy ország lakossági tájékoztató tevékenységét, egymástól információkat kapunk, megvalósítható ötleteket ismerünk meg és el tudjuk helyezni a világban, hol is tart a nukleárisipar és a magyar radioaktív hulladék elhelyezés.

Szerintem igen fontos a fiatalok részére, hogy e tevékenységről – a tantárgyi követelményeknél – több információt kapjanak a négy társulás területén. A PAZrt. már egyszer kezdeményezett egy kiadványt. Az idén az ITT vélemény formálóinak egy kis csoportja a Szlovéniai Krskóban járt. A város polgármestere – kérésemre elküldte azokat a tankönyveket, amelyből ők tanítják a középiskolásokat. A szakemberek jónak tartják, célszerű lenne lefordíttatni, lektorálni és indulásként a fizika szakkörösöknek biztosítani ezt a kiadványt.

Az idei évtől elérhető honlapunk a www.izotoptarsulas.hu, amelyen naprakészen tájékozódhatnak az érdeklődők a társulásról, rendezvényeiről, kapcsolatairól, tevékenységéről.

Az ITT tájékoztató tevékenységének, ismertségének, a lakosság telephely elfogadottságát jól mutatják a 2007 óta kétévente végzett nagymintás közvélemény kutatások. A 11 200 fős lakosság 17,5 % lett megkérdezve, de ez a szám a közvetlen befogadók és Váckisújfalu esetében eléri a 43-44 %. Érdekesség, hogy Őrbottyánban jelentős a betelepülés, így nyilván a kevesebb információval rendelkezők is részt vettek a felmérésben.

Edelman Gyorgy az ITT elnoke_resize     Koos Zoltan foosztalyvezeto helyettes NFM, Edelman es Kereki urak_resize

Kettő dolgot emelnék ki: Az ITT ismertsége 2013-ra 94,6 %-ra nőtt, kiadványainkat (újság, videó hírlevél, stb.), kiemelkedően ismerik. A hitelesnek tartott információs csatornák kérdésre adott válaszok sorában – közel 50 %-al – az önkormányzatokat, a Hétközlap kiadványunkat és a tárolót üzemeltető szakembereket emelték ki. 

A rendszeres tájékoztatáson túl jelentős volt az elmúlt tizenöt évben a tagtelepülések településfejlesztése, közösségi létesítmények újultak fel, segítve az élhetőbb lakókörnyezetet. Ennek kapcsán művelődési házak, iskolák, óvodák, hivatalok lettek szebbek, használhatóbbak. Készültek új utak, régieket építettünk újjá, vízelvezető rendszerek, közösségi terek, sportlétesítmények változtak a mai kor követelményeinek megfelelővé.

Tájékoztatásaink, rendezvényein alkalmából mindig kiemeljük, hogy ezek a fejlesztések nem vagy csak később valósulhattak volna meg, ha a települések nem tagjai az ITT-nek. Szoros kapcsolatot tartunk a társtársulásokkal, a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulással (TEIT), a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulással (TETT), és a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulással (NYMTIT). Közös Szakmai utakon, pr megbeszéléseken, adjuk át egymásnak tapasztalatainkat. De kiemelten összehangoltuk elképzeléseinket a KNPA-ból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatás szabályiról szóló 214/2013.(VI.21.) kormányrendelet elveinek és szabályinak előkészítésében.

Szoros kapcsolatot ápolunk az Atomerőművel és köszönjük, hogy a Duna Mecsek Alapítványhoz pályázhatott térségünk. Az ott nyert összegek jól segítették önkormányzati és civilszervezetek munkáját, a fejlesztéseket.

A Társulási Tanács tagjai és a lakosság is úgy érzi, hogy a kapott támogatást a céloknak és a feladatoknak megfelelően használtuk fel.

A Társulás tagjai önként vállalt tájékoztató tevékenységüket a továbbiakban is végezni akarják lakosságuk érdekében és ehhez kérik az Országos Atomenergia Hivatal és a Radioaktív Hulladék Kezelő Kft. eddigi segítségének folytatását.

Edelman György ITT elnök.

 

Meghívó az ünnepségre: Letöltés (DOC)