Megjelent a HÉTközlap nyári száma

Kategória: Egyéb | Megjelent a HÉTközlap nyári száma bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Közmeghallgatás az „RHFT üzemeltetési engedély iránti kérelem” tárgyú eljáráshoz kapcsolódóan

RHFT_közérthető összefoglaló_2018_RHK_VÉGLEGES_2

Hirdetmény – RHFT Üzemeltetési engedély – közmeghallg atás v2018.06.07 – aláírt

OAH közérthető összefoglaló – RHFT üzemeltetési eng edély – közmeghallgatás v2018.06.13

Kategória: Egyéb | Közmeghallgatás az „RHFT üzemeltetési engedély iránti kérelem” tárgyú eljáráshoz kapcsolódóan bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Az ITET Ellenőrző Bizottsága (EB) ülést tartott

Az ITET EB jelenlévő tagjai

Az ITET EB május 31-én délelőtt ülést tartott a társulás központjában. Bátyi József a Bizottság elnöke vezette az ülést, amelyen a tizenkettő tagból kilenc vett részt, tehát meg volt a határozatképesség. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Hírek | Az ITET Ellenőrző Bizottsága (EB) ülést tartott bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Ülésezett az ITET Társulási Tanács

Ülésezik az ITET Társulási Tanácsa

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) Társulási Tanács május 31-én ülésezett. Kiemelt témája volt a 2017. év pénzügyi gazdálkodásának lezárása, amelynek számszaki előterjesztését a Magyar Állam Kincstár elfogadta.

A Társulási Tanács (TT), áttekintette az ISZF/254/2017-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási szerződés, 2018. január 25-ei Helyszíni ellenőrzésének jegyzőkönyvét. Az NFM Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztálya és az Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. által kiválasztott tételek bemutatásakor döntően, az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt. Az önkormányzatoknál, egyes tevékenységekre felhasználható forrásoknál azonban az elszámolási kötelezettség január 31. volt. A tagtelepülések a hiánypótlást teljesítették.

A 2017. második féléves elszámolásán túl, a TT értékelte a teljes évi működési és felhalmozási felhasználást is. A záró mérleget az Ötv. szerint összeállította, amelyet a MÁK elfogadott. A TT tagjai a fentiek ismeretében, az elnök és a pénzügyi tanácsadó előterjesztését a 2017-es pénzügyi év teljesítéséről, zárásáról elfogadták.

Edelman György elnök tájékoztatta a TT tagjait a társulás tagtelepüléseinek májusi eseményeiről.

Az elnök úr ezután a Tanács elé terjesztette a 2019. évi feladatokhoz kapcsolódó Támogatási igényt, amely összhangban van a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal 2018. évben kötött, Támogatási Keretszerződés céljaival és feladataival. A Társulási Tanács jelenlévő tagjai a költségvetési Támogatás összegét az inflációval növelt mértékben igénylik.  Kérik továbbá, hogy a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. a 2019. évi terveibe a támogatási igényt építse be, hogy az a költségvetési törvénytervezetben szerepelhessen és a Magyar Országgyűlés megszavazhassa.

Tájékoztatás hangzott el, hogy a választást követően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium már Innovációs és Technológiai Minisztériumként működik tovább. Lovas Szilvia szakértő elmondta, hogy a GMF következő tanácskozása és szakmai programja az angliai Glouchesterben lesz, július 09-12 között. A szakmai út szervezése folyamatban van.

ITET infó

Kategória: Egyéb | Ülésezett az ITET Társulási Tanács bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Az ITET minden tagtelepülésén Fényújság segíti a tájékoztatást

Fényújság a Penci Erzsébet téren

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET), az elmúlt években folyamatosan fejlesztette tájékoztató tevékenységét és az ahhoz szükséges eszközök beszerzését.

Az ITET fényújsága Váchartyánban

Ma már tény, hogy minden tagtelepülésen működik a fényújság, amelyen a helyi híreken túl, információval látjuk el a lakosságot a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) fióktelepen történő eseményekről, a biztonságot növelő fejlesztésről és a fióktelepen mért háttérsugárzási adatról. Az ez évi fejlesztés eredményeként mind a tíz tagtelepülésen futnak a frisshírek. A fényújságon olvasható hírek Pencen, Váchartyánban és Váckisújfaluban is olyan helyen láthatók, ahol a lakosság rendszeresen megfordul.

Fényújság a Váckisújfalu Óvodánál

A beruházás támogatója a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, üzemeltetője az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET).

Kategória: Hírek | Az ITET minden tagtelepülésén Fényújság segíti a tájékoztatást bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Az ITET tagtelepülések Társulási Tanácsa, 2018. május 02-án ülést tartott

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) együttműködésével, megkötésre került a Felek közötti Támogatási Keretszerződés. A Keretszerződés alapod ad az évenkénti Támogatási szerződés megkötésére, s egyben meghatározza a Társulás tájékoztatási, ellenőrzési feladatait és működésének – elszámolási feltételeit. Biztosítja a Felek közötti folyamatos, társadalmilag hasznos együttműködést.

Az ITET elkötelezett tagjai, vezetése és munkatársai eddig is végezték a Keretszerződésben rögzített lakossági tájékoztatási feladataikat. Részt vettünk a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) által biztosított háttérsugárzási adatok fényújságokon történő megjelenítésében, kiadtuk és eljuttattuk a HÉTközlap újság példányát a tagönkormányzataink minden háztartásába. Megoldottuk az ITET Híradó folyamatos megjelenését a településeken elérhető kábeltelevíziós szolgáltatók heti programjaihoz. Az ITET Ellenőrző Csoportunk háttérsugárzási méréseket végzett az RHFT fióktelepen és az azzal határos településeken. A társulási tagokkal szerveztük a fióktelepen tartott Nyílt naphoz az érdeklődő lakosok részvételét. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft-vel együttműködve a Váci Boronkay Nap részesei voltunk és lebonyolítottuk a XIV. Szilárd Leó fizika és kémia szaktantárgyi versenyt, a váchartyáni Apáczai Csere János Iskolában.

Várjuk a Radioaktív Hulladék Kezelő Kft. megbízásából készülő Közvéleménykutatást, amelyet a tíz tagra bővült társulásunk, településeinek lakossága körében végeznek, várhatóan május hónapban. Készülünk a nyári Izotóp tájékoztató Napjainkra, Váchartyán és Penc községekben, de meghívásra részt veszünk Falunapi rendezvényeken, beruházások átadásán is. Programokkal segítjük, hogy a tagtelepülések érdeklődő lakosai megismerkedjenek a radioaktív hulladékok hazai kezelésével, azok helyszínein, valamint a hasonló céllal létrehozott társtársulások rendezvényein képviseljük az ITET tagjait.

Az eddig elvégzett tájékoztatási és ellenőrzési munkában sokat segítettek azok a vállalkozások, amelyek csak a napokban kapják meg munkájuk ellenértékét. A fent említett Keret és éves Támogatási szerződés megkötését ugyanis május másodikán követte az ITET Társulási Tanácsának ülése. Az NFM -ITET között létrejött szerződés alapján ezen ülésen megkötésre került az ITET és a tíz tagtelepülés közötti Keretszerződés és az ez évi Támogatási alszerződés. Innentől nem csak a munka adott, hanem a működés és a településfejlesztések feltételei is. Bízunk benne, hogy a 2019. évi feladatainkhoz a Támogatási szerződéseket jogszabályi időkeretben megtudjuk kötni.

ITET infó

Kategória: Hírek | Az ITET tagtelepülések Társulási Tanácsa, 2018. május 02-án ülést tartott bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Megjelent a legújabb HÉTközlap

2018. 2. szám

Kategória: Hírek | Megjelent a legújabb HÉTközlap bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

ITET képviselői Belgiumban

Az ITET és a TEIT képviselői a Látogató központban

2018. április 10-12. között Belgiumban nukleáris szakmaiprogramon vett részt az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) képviseletében – öt – fős önkormányzati delegáció.
A Nukleáris Létesítmények körüli Európai Önkormányzatokat tömörítő GMF szervezet programjában, a Dessel és Mol városok mellett található nukleáris kutatóközpont megtekintése és természetesen a helyi önkormányzat munkájának megismerése is szerepelt.

A geológiai kutató laboratóriumban

Megérkezéskor Kris van Dijck polgármester – a flamand parlament képviselője – köszöntötte a vendégeket, a desseli városházán. Tájékoztatást adott az önkormányzat tevékenységéről, a közelükben levő nukleáris létesítmény és az önkormányzat együttműködéséről és vázolta a belga energiapolitika jelenét és jövőjét.
A tájékoztatót követően a résztvevők autóbusszal bejárták a települést. Megtekintették a város ipari parkját, a sport és szabadidőközpontot, végezetül a város határában nemrég épült kilátóból pedig a vidéket teljesen átszelő csatornarendszert is szemügyre vették.
A második napot a nukleáris kutatóközpontban töltötte a közel ötvenfős nemzetközi küldöttség. A nagyaktivitású radioaktív hulladék aktivitását csökkentő kutatási projekttel ismerkedtek először előadás keretében, majd a kifejlesztés alatt álló technológiát is megtekintették a kutatóközpontban. A program ezután a radioaktív hulladékok elhelyezéséért felelős cég látogatóközpontjában folytatódott, ahol a belga radioaktív hulladéktárolási gyakorlatot mutatták be. Végezetül a vendégek a földfelszín alatt, 250 méteres mélységben lévő geológiai kutató laboratóriumban tettek látogatást.

Kategória: Hírek | ITET képviselői Belgiumban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Egy rendkívüli Pest Megyei verseny

mondta a Váci tankerület jogi osztályvezetője

A feladatra figyelő csapatok

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET), – elődjei hagyományának megfelelően – törekedik, hogy a tagjaihoz tartozó kistelepülések diákjai is kapjanak lehetőséget arra, hogy fizika és kémia szaktantárgyi tudásukból, versenyen adjanak számot. 2018. április 13-án – bár péntek is volt – mégis zökkenőmentesen lezajlott a XIV. Szilárd Leó fizika és kémia verseny. A verseny fő támogatója az ITET, a kivitelezésben az Apáczai Csere János Általános Iskola, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. és az idei évben Váchartyán község is bekapcsolódott.

A megnyitó ünnepségen a jelenlévők megkoszorúzták a magyar Nobel díjasok emlék parkjában lévő névadó tablóját. A másfél órás versenyidőben a hetedikes és nyolcadikos diákok megoldották a fizika és kémia verseny feladatokat.  

Tíz óra után kezdődtek a Művelődési Házban az izgalmas kísérleti bemutatók, valamint az általános tudást, ügyességet és gyorsaságot igénylő játékos vetélkedők. A váci Boronkay Gimnázium tehetséggondozó tanárai által bemutatott kémia és fizika kísérletekkel indult a csapatok versenye, amelyet Franckó Klára kommunikációs munkatárs vezényelt le. A játékos feladatokat az RHK Kft. Kommunikációs osztálya állította össze, melyek kapcsolódtak, a Püspökszilágy és Kisnémedi határában lévő Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) tevékenységéhez és az ITET tájékoztató munkájához.

Kísérletekre koncentrálva

Pörögtek a feladatok és az iskolában Rózsa Zsolt igazgatóhelyettes, tanár úr vezetésével pontozott a zsűri. Az eredmények összegzése után következett az eredményhirdetés, amely most is különleges volt, mint minden évben. Minden diák, felkészítő tanár és iskola elismerést és jutalmat, díjat kapott. Kiemelten persze a tantárgyakban jeleskedő első három helyezett diák és a csapatverseny győztese. Az idei évben újra Őrbottyán csapata lett az első, így ismét az iskolájuk neve kerülhet fel a vándorserlegre.

A nyerhető kupák

A gyerekek és tanáraik pozitív véleménye után jó volt az ITET vezetésének olvasni, hogy „óriási motiváció, amikor azt látom, hogy igen-igen van értelme, hiszen az egykori “Szilárd Leós” versenyzőnk ma már az általános iskolásoknak mutat be kísérleteket – középiskolásként – nem kicsi szakmaisággal -na, azt gondolom, elődeink ezekért az élményekért találták ki annak idején ezt az edukatív jellegű programot.” olvasható Honti Gabriella Kommunikációs osztályvezető összegzésében.

Az ITET díjai

A XIV. Szilárd Leó verseny zárásaként Edelman György ITET elnök megköszönte a felkészítők, a diákok és a szervezők munkáját. Jelezte, hogy a gyerekek a verseny zárásaként jutalomkiránduláson vesznek részt és a Katonai Emlékpark Pákozdi helyszínén ismerkedhetnek országunk történelmével. Találkozunk a XV. Szilárd Leó versenyen!

Kategória: Hírek | Egy rendkívüli Pest Megyei verseny bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Félszáz ember az RHFT Nyílt Napján

Megnéztük és megtapasztaltuk a biztonságos radioaktív-hulladék kezelést

A prezentáció hallgatóinak egy csoportja, az RHFT-ben

Ahogy arról az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET), tagtelepülések lakossága időben értesült, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. március 23 és 24-én Nyílt Napot tartott a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) fióktelepén.

Az ITET tagtelepüléseinek polgármesterei tehát jó kezdeményezést tettek, amelyet a Kft. Kommunikációs osztálya és a fióktelep vezetése is – ezen nyílt napok megszervezésével -támogatott. Már péntek délután megindultak az érdeklődők, szombaton – főleg délután – sokan használták ki a lehetőséget, hogy betekintést nyerjenek a tároló életébe és tájékozódjanak az ott folyó munkáról.

Hák Viktor fióktelephely vezető előadás közben

Hák Viktor az RHFT fióktelep-vezetőjének előadása teljes spektrumában érintette a hulladékok keletkezését, benne a radioaktív anyagok hazai alkalmazásának helyeit, az elhasználódott radioaktív hulladékok átvételét, szállítását, elhelyezését és a nyilvántartásukat. Szólt a természetes és a mérnöki gátakról, a biztonságnövelő programról. A prezentáció során volt lehetőség az érdeklődők azonnali kérdésére, az ismeret hiányából adódó félreértések tisztázására.

Turza Péter sugárvédelmi vezető a munkafolyamatokat ismerteti

Az előadás után az érdeklődők megtekinthették a szállító járművet és kiegészítő tartozékait, és bemehettek az RHFT ellenőrzött zónájába is, ahol láthatták a tároló medencéket, csőkutakat és a biztonságnövelő programhoz szükséges csarnok épület jelenlegi munkáinak állását. Ezt követően Turza Péter sugárvédelmi vezető és Dr. Gorjánácz Zorán technológiai vezető az ellenőrzött zónában ismertette a radioaktív hulladékok kezelésének eljárását, a műveletekhez használt eszközök bemutatásával. Természetesen a látogatók kaptak hitelesített sugárzásmérő eszközöket és személyi dozimétert is. Volt, aki saját sugárzásmérő eszközét is behozta a fióktelepre, így alkalom volt összehasonlítani a mért értékeket. Látható volt, hogy nincs két olyan mérőműszer, ami ugyanakkora háttérsugárzási adatot mutatna. De mindenki megtekinthette, hogy jelentős eltérés azért nem volt a mérési adatok között.

A forrókamra robotkarjaival gyakorlók.

A kétórásra tervezett programok a kérdések és válaszok sorával valójában háromórás időtartamúak lettek. Látni és megtapasztalni, az információ szerzés ezen módjára – azt gondolom – ez a Nyílt Nap jó lehetőséget adott. A fióktelepi látogatáson résztvevők pedig másoknak is ajánlhatják, hogy legközelebb saját szemükkel győződjenek meg az RHFT-ben folyó gondos, felelősségteljes és legfőképpen biztonságos munkavégzésről, mondta Kern Zoltán az RHK Kft. kommunikációs munkatársa.

Dr. Gorjánácz Zorán technológiai vezető bemutatja a technológiai épületet

ITET  infó

Kategória: Hírek | Félszáz ember az RHFT Nyílt Napján bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva