Kezdőlap

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) megkezdte tevékenységét

Tisztelt Honlap olvasó!

Tájékoztatjuk, hogy 2016. január elsejével megkezdte tájékoztató tevékenységét az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás, az ITET, amely az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT) feladatait vette át és immár tíz település lakosságával tartja a kapcsolatot. A Társulást a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló fióktelepet befogadó és területileg határos települések alkotják. Az előző társulás tájékoztató tevékenységének kibővítése az 1996. évi CXVI. törvénnyel – az Atomenergiáról – összhangban, a határos települések lakosainak teljes körű tájékoztatása érdekében, hazánk és az NFM céljainak megfelelően történt.

További tájékoztatást az alábbi linken elérhető dokumentumban olvashat:

ITET tájékoztató az alapításról

Edelman György
ITET elnök

2015-ben is köszönti Önt a XV éves Izotóp Tájékoztató Társulás!

Tisztelt Olvasó!

Az elmúlt években az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT) tevékenységéről nagyon sokan tájékozódhattak a HÉTközlap újságból, a lap azonban nem jutott el a tagtelepülések (Kisnémedi, Püspökszilágy, Őrbottyán, Váchartyán, Váckisújfalu) minden lakásába.

Az idei évtől célunk, hogy minden család, amelyik a Társulás valamelyik településén lakik, – közvetlen kapjon információt az ITT-ben, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft.-nál és annak fióktelepén, a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban (RHFT) folyó tevékenységről, valamint az ITT-s falvak, városok életéről. Ezért megújítjuk a HÉTközlapot, amely mostantól a fejlécben olvasható címmel, 4 500 példányban készül majd. Ezt a döntést az Társulási Tanács hozta, amely a tagtelepülések polgármestereiből áll, de szükség szerint kibővítetten ülésezik.

Természetesen, amellett, hogy Püspökszilágyon működő RHFT történéseiről szólunk, továbbra is tájékoztatjuk Önt a társulás eseményeiről, rendezvényeiről, hogy folyamatos információi legyenek az ITT munkájáról is.

Ugyanakkor, hangsúlyozom, a HÉTközlap/ ITT–hírlevelének nem csak az a célja, hogy Ön az ITT és az RHK Kft. fióktelepéről tájékozódjon, hanem az is, hogy a saját községe/ városa eseményeit is megismerje. Ezért minden településnek továbbra is lesz saját oldala,

A lapot színesben fogjuk kiadni és kéthavonta jelenik majd meg.

Kérem, hogy az újformájú HÉTközlapot fogadja szeretettel, és esetleges észrevételeit, javaslatait juttassa el a szerkesztőséghez.
Edelman György
az ITT elnöke

Új kihívások az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT) előtt

Tovább bővítjük tájékoztató és ellenőrző tevékenységünket

Az 1998-as alakulás óta az Izotóp Társulás tájékoztató tevékenysége a Központi Nukleáris Alapból kapott támogatásnak köszönhetően folyamatosan fejlődött, a tagok és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. (közismerten RHK Kft.) elvárásainak megfelelően. Többször megnöveltük az újság példányszámát, de mostanáig így sem jutott el mindenkihez. Ezen most változtattunk.

Az alábbiakban igyekszem összefoglalni az eddig végzett munkánk és az idei év legjelentősebb elemeit.

Megújult honlapot működtetünk www.izotoptarsulas.hu név alatt, hogy a Társulás tevékenységéről, kapcsolatrendszeréről, a testvér Társulásokról és azok tevékenységéről információkat adjunk az érdeklődőknek.

A Szilárd Leó vetélkedő:

Tájékoztató tevékenységünk során törekszünk arra is, hogy a fiatalok minél több ismeretet szerezzenek a természettudományok területén. Ezért támogatjuk (és szervezéssel is segítjük) a váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskolában tartott Szilárd Leó fizika és kémia versenyt, amely a felső tagozatosok részvételével minden évben tavasszal zajlik.

Néhány éve nem csak a tagtelepülések diákjai vesznek részt, mivel a nagy érdeklődés miatt bővült, és tizenegy csapatrészvételével folyik a verseny. A vetélkedést támogatja az RHK Kft. is. Közreműködésével a Kisnémedi Művelődési Házban laza, játékos formában nukleáris alapismeretekre vonatkozó tájékozottságukat mérik össze az iskolák csapatai. A diákok először fizikai jelenségeket bemutató fizikai kísérleteket láthatnak, majd a látottak alapján azt is bemutatják, mit jegyeztek meg ezekből. A vidám versengés során számot adnak a püspökszilgyi RHFT tevékenységével összefüggő tájékozottságukról is.

Természetesen a felkészüléshez kellő információs anyagot kapnak a diákok, és a végén senki sem távozik üres kézzel. A versenyzők és felkészítő tanáraik a megméretés után közös utazáson vesznek részt.

Köszönet jár a váci Boronkay György Gimnázium lelkes tanárainak, akik minden évben látványossá teszik a versenyt. A fizika és kémia szaktantárgyi verseny utáni játékos vetélkedő lebonyolításában az RHK Kft. Kommunikációs Önálló Osztálya és a Noguchi Kommunikációs Kft. segíti az ITT munkáját, idén már tizenegyedik alkalommal.

Lakossági Ellenőrző Csoport

Az ITT eddig is működtetett lakossági Ellenőrző Csoportot (ECS), amelynek tagjai a társulás polgármestereivel kiegészülve végeztek rendszeres ellenőrzést a Radioaktív Hulladékot Feldolgozó és Tárolóban. Az Ellenőrző Csoport információkat kapott a tavalyi évben is a fióktelepen történt fejlesztésekről, megszemlélte, hogyan folyik a nem atomerőművi radioaktív hulladék kezelése és elhelyezése, illetve méréseket is végzett.

Mint a csoport tagjai megtudták – és erről a Hétközlap is hírt adott – 2014-ben a fióktelepen megújult a kerítés rendszer, új lett a beléptető épület, illetve az őrzés-védelem épületszárnya, jelentősen fejlődött a feladatoké elvégzéséhez szükséges technikai eszközök színvonala.

A társulás célja, hogy az idei évtől minden településről legyen tagja az Ellenőrző Csoportnak, így a delegáltak közvetlenül is tudják majd tájékoztatni a lakosságot.

Az ITT minden évben megrendezi Információs Napját, a XI. 2014-ben Váckisújfalu községében volt.

Rendezvényeinket a tagtelepülések lakossága személyesen és videó-hírlevél útján is megismerhetik. Az események utáni héten az UPC, a Telekom és az Invitel műsorainak előfizetői szerdánként láthatják az összefoglalót, amelyet a Dunakeszi Vízió Stúdió Médiaszolgáltató Bt. vesz fel, és juttat adásba.

ülés

Az ITT 2015. január 19-én ülésezett, a 2015. évi Támogatási szerződés kapcsán.

Tisztelt Olvasó!

Kisnémedi és Püspökszilágy lakossága a Radioaktív Hulladékot Feldolgozó és Tároló (RHFT) megépítésétől figyelemmel kíséri a telephely munkáját. A tároló megépítésére a lakosságnak 1971-ben a döntés meghozatalakor, majd az 1976-os átadást követően nem volt ráhatása.

Edelman György

Edelman György az ITT elnöke

Az odafigyelés a Paksi Atomerőmű beszállításakor, a 1990-es évek elején felerősödött. Az erőmű a – tárolótér bővítés mellett –1500 hordó kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékot hozott a telepre. Ekkora a lakossági kapcsolat kiépítését a befogadó települések – Kisnémedi és Püspökszilágy – önkormányzatai, és lakossága is igényelte.

Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (atomtörvény) és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény lehetőséget adott, hogy a két befogadó település és Váckisújfalu közösen alapítson információs, ellenőrzési és tájékoztató társulást.

Az Izotóp Információs Társulás – amely 1998-ban Kisnémedi, Püspökszilágy és Váckisújfalu települések közös szándéka szerint alakult – 2008-tól jogszabályi keretek között Izotóp Tájékoztató Társulássá (ITT) alakult át. Feladata, hogy a Radioaktív Hulladékot Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.-től (RHK Kft.-től) kapott információk felhasználásával folyamatosan tájékoztassa tagságát és a lakosság egészét, az RHFT működésével összefüggő fontosabb eseményekről. A Társulás 2001-től 4 új taggal bővült. A Társulásnak 2013-tól már nem tagja Galgamácsa és Vácegres. Az alapító Kisnémedin és Püspökszilágyon kívül jelenleg tagja Őrbottyán, Váchartyán és Váckisújfalu.

Az ITT döntéseit az Alapító okirat szerint a Társulási Tanács hozza, amelyben minden tagtelepülést a polgármester képvisel. A társulás feladatait, kötelezettségeit, a határozatokat a Társulás és a tagtelepülések alszerződésben rögzítik. A szerződések jogi hátterét alapvetően az atomtörvény 10./A §-a adja, melynek a értelmében „A társulásoknak a tárolóhoz vagy a tervezett tárolóhoz kötötten a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból támogatás adható. Támogatás tárolónként, vagy tervezett tárolónként csak egy ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásnak adható. A támogatás tájékoztatási, ellenőrzési, működési és településfejlesztési célokra használható fel.”

Az ITT, támogatási szerződés keretében szoros kapcsolatot tart az RHK  Kft.-vel, és annak telephelyével, az RHFT-vel. A társulási tanács munkájáról tájékozódhat a dokumentumok között és a többi menüpontban.

Köszönöm, hogy érdeklődésével megtisztelte honlapunkat.