Ellenőrzések

Az ITT Ellenőrző Csoportja az NRHT-ban és a TETT központjában tájékozódott

Az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT) Ellenőrző Csoportja (ECS), kiegészülve az ITT elszámolását végzőkkel november 19-én látogatást tett Bátaapátiban. A látogatás célja, hogy megismerjék, megtekintsék a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) azt a létesítményét, ahol az atomerőműből származó kis és közepes aktivitású radioaktívhulladékot véglegesen elhelyezik.

A Nemzeti Radioaktív hulladék-tároló (NRHT) képviseletében Dr. Radó Krisztián sugárvédelmi vezető fogadta a csoportot. Előadásában röviden ismertette a fióktelep építésének fontosságát és a kivitelezés fő folyamatait. Vázolta a létesítmény főbb egységeit, azok feladatait. A kérdések után filmet láthattak a delegáció tagjai, amely bemutatta a folyamatot a radioaktív hulladék beszállításától a végleges elhelyezéséig. A csoport ezután megtekintette a technológiai épületben folyó munkákat, kiemelten a sugárvédelmi ellenőrző rendszert és a végleges csomagolást. A bemutató után látogatást tettek azI-K1 tárolókamrában és meggyőződtek a végleges elhelyezés formájáról.

IMG_1837_resize    IMG_1847_resize    IMG_1822_resize

Az NRHT fiókteleppel való ismerkedés utána bátaapáti polgármesteri hivatalba érkezett a delegáció. Darabos Józsefné polgármester asszony, a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT) elnöke fogadta a csoportot. Tájékoztatást adott a TETT működéséről, tájékoztató tevékenységeiről és külön részletesen szólt a TETT Ellenőrző Csoportjának munkájáról. Kiemelte, hogy mivel az NRHT-ba a beszállítás előre ütemezett, az időpontok ismertek, ezért szúrópróbaszerűen bármikor tudnak ellenőrzést végezni a beszállított hulladékkal kapcsolatban. Ennek érdekében az ECS tagjait kiképeztették, sugárvédelmi vizsgával rendelkeznek és a TETT-nek saját mérőműszere van. Elmondta, hogy az eddigi ellenőrzések és a szállítói okmányok rendben voltak, a fiókteleppel és az ott dolgozókkal korrekt a kapcsolat.

IMG_1854_resize IMG_1857_resize IMG_1860_resize IMG_1865_resize

Összességében megállapítható, hogy az ITT ECS látogatása szükséges és a tapasztalatszerzés szempontjából hasznos volt.

ITT ECS infó

 

Az ITT Ellenőrző Csoportja az RHFT telephelyén (2014.november 05.)

Az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT) Ellenőrző Csoportja (ECS) november 5-én ellenőrzést tartott a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) fióktelepén, a Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tárolóban (RHFT).

Ell1105_01

Az ellenőrző csoport tagjait elkísérte Edelman György, az ITT elnöke, Kisnémedi polgármestere, illetve Dr. Erdős Zoltán Püspökszilágy és Kmetty Károly Őrbottyán most megválasztott polgármestere. Az ellenőrzésen részt vett Rottenffer István Püspökszilágy alpolgármestere is.
Az ellenőrző csoportot Hák Viktor az RHFT fióktelep-vezetője, Könczöl János őrségparancsnok és Lovas Szilvia térségi szakértő fogadta. A csoport a felújított és kibővített irodaépület tanácskozó termében hallgatott meg tájékoztatókat a személyes bejárást megelőzően.

ell1105_02
Hák Viktor fióktelep-vezető tájékoztató előadásában szólt arról, hogy az RHK Kft. vezetése a következő időben a biztonsági kultúra új szemléletét helyezi előtérbe. Ennek része a dolgozók eddigi oktatásának további bővítése, a hulladéktároló válogató terében még kisebb helyiség kialakítása, a feldolgozó épület szellőztető rendszerének korszerűsítése. Szükséges, az eddigi tervekkel összhangban, az új laborhelyiségben és az üzemi épületben az ellenőrző műszerpark korszerűsítése.

ell1105_03

Hák Viktor szólt arról is, hogy az idei évben megújult a külső kerítés, új lett a beléptető porta és a központi épület is új szárnnyal bővült.

Könczöl János őrségparancsnok elmondta, hogy a 2001-ben kiépült biztonsági rendszert korszerűsítették az elmúlt időszakban. Megújult a beléptetés, a megvalósult kerítés is biztonságosabb. Az új épületszárnyban az őrség személyzete a mai kor igényeinek megfelelő helyiségeket kapott.
A tájékoztatók után az Ellenőrző Csoport tagjai megtekintették az új létesítményeket. A feldolgozó épület munkaterületének bejárásával és a külső tárolótér megtekintésével folytatódott a látogatás. Az ellenőrzés alkalmával több kérdés is elhangzott a tárolókamrák megnyitásával, a föléjük helyezendő stabil védő épület felállításával kapcsolatban. Érdekességként merült fel például, hogy miként védik meg a telephelyen fészkelő gyurgyalagok élőhelyét a mindennapi munka során.
ITT – ECS infó

ITT ECS Ellenőrzés az RHFT telephelyen (2013 június 5.)

Az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT) Ellenőrző Csoportja (ECS) minden évben szúrópróba szerűen ellenőrzést tart az RHK Kft. Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló (RHFT) telephelyén. Az ellenőrzés célja, hogy információt kapjanak a telep működéséről, a fejlesztési elképzelésekről, az ellenőrök meggyőződjenek a munkaterület háttér sugárzási szintjéről.

IMG_0520 IMG_0539 IMG_0537 

A június 05-i ellenőrzés alkalmával a tagtelepülések polgármesterei is csatlakoztak az ECS tagjaihoz. A telephelyen Kapitány Sándor telephelyvezető adott információkat munkájukról, válaszolt a feltett kérdésekre és vezette végig a csoportot a létesítmény területén.

IMG_0535.jpg IMG_0521 IMG_0524

A tájékoztató során elmondta, hogy az elmúlt években az RHK Kft. több fejlesztést végzett, de az idei évben is vannak folyamatban lévő, engedélyezett fejlesztések. Az 1976-os adminisztrációs épület új szárnnyal egészül ki – a jogszabályok változása miatt – ide kerül az őrzésvédelem, szerver szoba, labor és egy tárgyaló. Megújul a külső kerítésrendszer és a telephely kommunális szennyvizét rákötik a Püspökszilágyi hálózatra. Biztonság növelésként ideiglenes épület tervét készítik elő, hogy a Solymárról – a kezdeti években – beszállított hulladékokat feltárják és a mai kor követelményeinek megfelelően tömörítve csomagolják.

Kérdésre Kapitány úr elmondta, hogy a telephelyre döntően ők szállítják be a bejelentett sugárzó anyagokat, amelyek kezeléséért és tárolásáért az eredeti tulajdonos fizet. Ezt az Atomenergiáról szóló törvény szabályozza.

A tájékoztató után az ECS tagjai látogatást tettek az építkezésen és a technológiai épületben, valamint a tároló terekben. A csoport tagjai meggyőződte arról, hogy a telephely tevékenysége a háttérsugárzásra nem hat negatívan.

Az ITT ECS az ellenőrzésről feljegyzést készített, amely megtekinthető az ITT honlapján, amely www.izotoptarsulas.hu.